To cite responsePatterns in publications use:

Tomas R, Jaroslav G (2021). responsePatterns: Screening for careless responding patterns. https://github.com/trihacek/responsePatterns/.

Corresponding BibTeX entry:

 @Manual{,
  title = {responsePatterns: Screening for careless responding
   patterns},
  author = {Rihacek Tomas and Gottfried Jaroslav},
  year = {2021},
  url = {https://github.com/trihacek/responsePatterns/},
 }