rsprite2 0.2.1

rsprite2 0.2.0

rsprite2 0.1.0

rsprite2 0.0.0 Known limitations / tasks for future development