vcmeta v1.2.0 (Release date: 2023/06/xx)

Changes:

vcmeta v1.1.0 (Release date: 2022/06/30)

Changes:

vcmeta 1.0.0 (Release date: 2021/08/21)

Changes: