Kindly cite the sorvi R package as follows:

Lahti L, Parkkinen J, Lehtomaki J, Haapanen J, Happonen E, Paananen J, Kantanen P (2023). “sorvi: Finnish open government data toolkit for R.” doi:10.5281/zenodo.598121, R package version 0.8.21, https://github.com/rOpenGov/sorvi.

Many thanks for all contributors!

Corresponding BibTeX entry:

  @Misc{,
    title = {sorvi: Finnish open government data toolkit for R},
    author = {Leo Lahti and Juuso Parkkinen and Joona Lehtomaki and
      Juuso Haapanen and Einari Happonen and Jussi Paananen and Pyry
      Kantanen},
    doi = {10.5281/zenodo.598121},
    url = {https://github.com/rOpenGov/sorvi},
    year = {2023},
    note = {R package version 0.8.21},
  }